Desensytyzacja oraz leczenie aspiryną po desensytyzacji

Na czym polega desensytyzacja aspiryną?

U osób z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne desensytyzacja polega na podawaniu stopniowo rosnących dawek aspiryny w celu wywołania tolerancji na ten lek. Procedura jest przeprowadzana w szpitalu lub klinice specjalizującej się w takim leczeniu, aby zminimalizować ryzyko poważnych reakcji. Desensytyzacja zwykle trwa dwa lub trzy kolejne dni. Podczas procedury desensytyzacji podawana co 1-2 godziny wzrastającą dawka aspiryny do momentu, w którym pacjent jest w stanie przyjąć pełną dawkę (zwykle 2 tabletki aspiryny). Po uzyskaniu tolerancji pełna dawka aspiryny jest przyjmowana następnie codziennie, zwykle przez kilka miesięcy lub lat.

Jaki jest cel desensytyzacji?

Celem procedury jest rozpoczęcie przez pacjenta długotrwałej, codziennej terapii aspiryną (dawka docelowa oraz sposób podawania jest ustalana indywidualnie), która jak wskazują badania, może wpływać na objawy astmy oskrzelowej oraz zmniejszać dolegliwości związane z występowaniem przewlekłego zapalenia zatok z polipami. Bardzo istotne spowolnienie/zahamowanie odrastania polipów nosa po operacji chirurgicznej. Codzienne stosowanie aspiryny zmniejsza także objawy astmy i zapalenia zatok, a także pozwala na ograniczenie stosowania doustnych sterydów i / lub innych leków.

Jakie są wskazania do desensytyzacji aspiryną i leczenia aspiryną po desensytyzacji?

  • przewlekłe zapalenie zatok z polipami z nadwrażliwością na aspirynę w celu zmniejszenia szybkości nawrotów polipów nosa po zabiegu
  • zmniejszenia ciężkich objawów ze nosa wymagających doustnych glikokortykosteridów
  • astma oskrzelowa ciężka/niekontrolowana wymagająca przewlekłego leczenia doustnymi glikokortykosteroidami

Desensytyzacje przeprowadza się także u osób nadwrażliwych na NLPZ bez astmy aspirynowej (np. przyjmowanie gdy konieczne jest przyjmowania aspiryny przez chorych z chorobą niedokrwienną serca)

Jakie są przeciwwskazania do desensytyzacji?

  • Ciąża
  • Anafilaksja po ASA w wywiadzie
  • Ciężka niekontrolowana astma

W jaki sposób przebiega kwalifikacja do desensytyzacji?

Największą skuteczność leczenia aspiryną po desensytyzacji stwierdza się u chorych po zabiegu chirurgicznym nosa, który usuwa tkankę zapalną (polipy). Dlatego konieczna jest równoległa konsultacja laryngologiczna.

  • Stan pacjenta musi być oceniony przez alergologa, aby upewnić się, że astma jest stabilna przed desensytyzacją. Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, procedurę przeprowadza się w okresie bez infekcji dróg oddechowych, a astma musi być dobrze kontrolowana.
  • Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz może zmodyfikować leczenie na astmę. Przed prowokacją należy przyjmować systematycznie wszystkie leki na astmę według zaleceń.
  • Powinno się poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich chorobach towarzyszących oraz lekach, przyjmowanych na stałe. Zatajenie ważnych informacji na temat zdrowia może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.