Jak objawia się choroba dróg oddechowych zaostrzana przez leki z grupy NLPZ (zespół N-ERD)?

Na obraz zespołu N-ERD składają się:

 • ostre objawy pojawiające się po przyjęciu aspiryny lub innych NLPZ
 • objawy przewlekłe astmy i zapalenia zatok występujące niezależnie od przyjmowania ww. leków

Typowa reakcja natychmiastowa występuje po 0,5 do 2,5 godziny po przyjęciu NLPZ i objawia się:

 • uczuciem zatkania nosa i lejącym katarem
 • dusznością spowodowaną obturacją oskrzeli
 • objawami skórnymi i żołądkowo–jelitowymi

U chorych z astmą niekontrolowaną, objawy mogą narastać szybko, prowadząc do ciężkiego skurczu oskrzeli, a czasem do zgonu pacjenta.

Objawy astmy, występujące przewlekle (niezależnie od przyjmowania NLPZ):

 • napadowa duszność, głównie wydechowa (niekiedy odczuwana jako ściskanie w klatce piersiowej)
 • świszczący oddech
 • suchy, napadowy kaszel

Chorzy z N-ERD zgłaszają ponadto uporczywe objawy związane z obecnością przewlekłego zapalenia zatok i polipów nosa. Dominują:

 • uczucie zatkania i obrzęku błony śluzowej nosa
 • ból i ucisk w okolicy zatok
 • wydzielina z nosa
 • zaciek na tylnej ścianie gardła
 • utrata węchu

Autor: K. Frachowicz na podstawie: Kowalski ML i wsp. Diagnosis and management of NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (N-ERD)-a EAACI position paper. Allergy. 2019 Jan;74(1):28-39.