Jak rozpoznać astmę aspirynową?

Jeżeli po przyjęciu aspiryny lub innych NLPZtów występują u Ciebie objawy oddechowe można podejrzewać, że chorujesz na astmę aspirynową. Lekarz zada Ci poniższe pytania, na które postaraj się przygotować:

 1. Czy występują u Pana/i objawy oddechowe po przyjęciu jakiegokolwiek NLPZ, w tym aspiryny?
 2. Czy wystąpiła u Pana/i więcej niż jedna reakcja na NLPZ? Czy reakcje te były spowodowane przez 2 lub więcej różnych NLPZów? Czy ostatnia reakcja wystąpiła w ciągu ostatnich 5 lat? Czy objawom związanym z układem oddechowym towarzyszyły
  objawy skórne oraz żołądkowo-jelitowe?
 3. Czy choruje Pan/i na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych i nosa i / lub astmę oskrzelową? Czy u Pana/i polipy nosa nawracają? Czy utracił/a Pan/i węch? Czy astma oskrzelowa jest u Pana/i umiarkowana/ciężka? (na podstawie kwestionariuszy) Czy zauważył/a Pan/i u siebie nietolerancję alkoholu? Czy występowała u Pana/i eozynofilia (podwyższenie jednego rodzaju białych krwinek – na podstawie morfologii
  krwi)?

Jeśli odpowiedzi w krokach 2 i 3 są pozytywne astma aspirynowa może być zdiagnozowana z dużym prawdopodobieństwem. Jeśli odpowiedź na jedno z powyższych pytań jest negatywna lub niepewna, lekarz podejmie kolejne kroki diagnostyczne:

 1. Czy występują inne objawy nadwrażliwości na NLPZy?
 2. Sprawdzi obecność przewlekłego zapalenia zatok (poprosi o konsultację laryngologiczną, wykona badania obrazowe).
 3. Sprawdzi obecność astmy oskrzelowej (wykona testy czynnościowe układu oddechowego – spirometrię z próbą rozkurczową, ewentualnie oceni niespecyficzną nadreaktywność oskrzeli – próba metacholinowa).
 4. Gdy będzie wskazane, wykona prowokację doustną, wziewną lub donosową z aspiryną.
 5. Jeśli próba prowokacyjna z aspiryną będzie:
  • dodatnia, astma aspirynowa zostanie rozpoznana;
  • ujemna, to można z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć astmę aspirynową.

Sposób wykonania oraz przygotowania do próby prowokacyjnej:
https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/68619,proba-prowokacyjna-z-kwasem-acetylosalicylowym