POLKAAS

POLKAAS (POLska Kohorta Chorych na Astmę ASpirynową)

Jest to wielośrodkowy projekt naukowy, polegający na zbieraniu danych demograficznych i klinicznych pacjentów chorych na astmę aspirynową z całego kraju, a także gromadzeniu materiału biologicznego (krew, mocz) do badań naukowych.

Celem projektu jest lepsze poznania objawów i mechanizmów choroby oraz znalezienie nowych sposobów postepowania.

Koordynatorem projektu jest profesor Marek L . Kowalski z Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W programie bierze udział, jak dotychczas, 9 ośrodków klinicznych z całego kraju.

Lekarze opiekujący się chorymi z astmą aspirynową, zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z koordynatorem, prof. Markiem L. Kowalskim.


Rekrutacja:

Zainteresowani pacjenci mogą zgłaszać się do ośrodków biorących udział w programie. Lista adresowa w pliku pdf.