Znajdź poradę

  1. Klinika Immunologii i Alergii UM w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersytetu Medycznego, ul Pomorska 251, 92-213 Łódź
    tel. do Sekretariatu: 42 675 73 09, do Rejestracji Poradni: 42 675 73 09 e-mail: astma-aspirynowa@csk.umed.lodz.pl osoby do kontaktu: Prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski, dr n. med. Aleksandra Wardzyńska, lek. Karolina Frachowicz
  2. Klinika Alergologii i Pneumonologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk tel.: 58 5844300, e-mail:klinika.alergologii@gumed.edu.pl, osoby do kontaktu: Prof. dr hab. n. med. Marta Chełmińska i Dr n. med. Krzysztof Specjalski
  3. Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii, Szpital Uniwersytecki, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków tel. kontaktowy: 12 400 30 73, 12 400 30 74, e-mail: graboch@tlen.pl osoba do kontaktu: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
  4. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. prof. Karola Gibińskiego, ul.  Medyków 14, 40-752 Katowice tel. do sekretariatu: 32 3794641, w sprawie przyjęć na Oddział: 327894646, do rejestracji poradni alergologicznej: 32 7894926 osoba do kontaktu: Prof. dr hab. n. med. Joanna Glück
  5. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, ul. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław tel. do Sekretariatu: 71 784 25 21, do Rejestracji Poradni: 71 784 21 96, e-mail: astma.aspirynowa.usk@wroc.pl osoba do kontaktu: lek. Anna Radlińska